Co je to blogosféra?

Blogosféra je termín, který označuje celkový prostor na internetu, kde existují a vzájemně se propojují blogy a jejich autoři. Blogy jsou webové stránky, na kterých jednotlivci nebo skupiny publikují své názory, zážitky, informace, recenze, rady, tipy, novinky a další obsah. Mohou mít různé formáty, například textové, obrázkové, video, audio nebo kombinované. Blogy se liší od tradičních médií tím, že jsou interaktivní, tedy umožňují čtenářům komentovat, diskutovat, sdílet a hodnotit obsah.

 

Historie a charakteristika

Blogosféra vznikla v druhé polovině 90. let 20. století, kdy se začaly objevovat první blogy, tehdy nazývané webové deníky.

Průlomovým momentem pro rozvoj blogosféry bylo zavedení služby Blogger v roce 1999, která umožnila snadné vytváření a správu blogů bez nutnosti znalosti programování nebo webových technologií.

Od té doby se blogosféra rychle rozrůstala a diverzifikovala, a to jak počtem blogů, tak jejich tématy, styly a kvalitou. Odhaduje se, že v roce 2020 existovalo na internetu více než 600 milionů blogů.

Blogosféra je často chápána jako jedna propojená komunita, nebo spíše skupina komunit, které sdílejí společné zájmy, hodnoty, postoje, cíle nebo problémy. Blogosféra je také místem pro sdílení informací, nápadů, zkušeností, inspirace, kritiky, podpory nebo zábavy.

 

Jaké služby nabízíme?

 

Zdroje článku:

Blogosphere - Wikipedia [online]. [cit. 05. 02. 2024]. Dostupné z: https://en.wikipedia.org/wiki/Blogosphere

Blogosphere | Cloudflare [online]. [cit. 05. 02. 2024]. Dostupné z: https://www.techopedia.com/definition/4862/blogosphere

 

Zpět do obchodu