Co je to B2B lead generation?

B2B lead generation je proces identifikace a získávání potenciálních zákazníků pro váš produkt nebo službu. Je to základní činnost pro B2B marketingové a prodejní týmy. V tomto článku se dozvíte, proč je B2B lead generation důležitý, jaké jsou jeho typy a jaké jsou osvědčené strategie, tipy a nástroje pro jeho zlepšení.

 

Proč je B2B lead generation důležitý?

B2B lead generation je klíčový pro úspěch vašeho podnikání.

Zaměřením se na lead generation můžete:

  1. Zjistit váš TAM (Total Addressable Market) - celkový počet firem, které by mohly mít zájem o váš produkt nebo službu.
  2. Získat kvalitní kontaktní data - jména, e-maily, telefony, funkce a další informace o vašich potenciálních zákaznících.
  3. Vybudovat předvídatelný pipeline - průběžně naplňovat váš prodejní proces kvalifikovanými leady, kteří jsou připraveni k nákupu.
  4. Podpořit tvorbu obsahu - vytvářet a šířit zajímavý a hodnotný obsah, který odpovídá potřebám a zájmům vašich leadů.
  5. Budovat povědomí o značce - zvyšovat vaši viditelnost a reputaci na trhu a odlišovat se od konkurence.
  6. A hlavně - generovat příjmy - zvyšovat vaši konverzní míru a uzavírat více obchodů.

Úspěch vašich kampaní závisí na kvalitě dat, která máte o vašich B2B leadech.

Pokud máte nepřesná nebo neúplná data, pak se vám bude obtížněji dostat k vašim potenciálním zákazníkům a přesvědčit je o vaší nabídce. 

Proto je důležité používat spolehlivé zdroje dat, jako jsou například ZoomInfo nebo Cognism, které vám pomohou najít a oslovit vaše cílové firmy a kontakty.

 

Jaké jsou typy B2B leadů?

V B2B lead generation se obvykle rozlišují dva typy leadů:

  1. Marketingově kvalifikovaní leadové (MQL) - jsou to leadové, kteří projevili zájem o váš produkt nebo službu na základě svého zapojení do vašich marketingových aktivit. Například: opakovaně navštívili stránku na vašem webu, vyplnili formulář, stáhli si e-book, zaregistrovali se na webinář, atd.
  2. Prodejně kvalifikovaní leadové (SQL) - jsou to leadové, kteří splňují určitá kritéria pro nákup a jsou připraveni komunikovat s vaším prodejním týmem. Například: mají dostatečný rozpočet, autoritu, potřebu a časový horizont pro rozhodnutí.

Cílem B2B lead generation je přeměnit co nejvíce MQL na SQL a posunout je dále v prodejním procesu.

 

NAŠE SLUŽBY:

 

Zdroje článku:

What Is B2B Lead Generation? The Complete Beginner's Guide [online]. [cit. 05. 02. 2024]. Dostupné z: https://www.webfx.com/lead-generation/glossary/what-is-b2b-lead-generation/

What is B2B Lead Generation? | Cognism [online]. [cit. 05. 02. 2024]. Dostupné z: https://www.cognism.com/what-is-b2b-lead-generation

Zpět do obchodu