Co je Algoritmus?

Algoritmus je sada instrukcí nebo pravidel, která je nutné sledovat k vyřešení určitého problému nebo dosažení určitého výsledku.

Je formulován tak, aby byl srozumitelný a vykonatelný v konečném počtu kroků.

Algoritmy mohou být reprezentovány pomocí pseudokódu, tokových diagramů nebo programovacích jazyků a jsou základem pro fungování počítačových programů a aplikací.

 

Google algoritmus

Algortismus Googlu je soubor pravidel a postupů, které Google používá k tomu, aby vyhodnotil a seřadil webové stránky podle jejich relevance a kvality pro zadaný dotaz uživatele.

Je složený z mnoha faktorů, jako jsou klíčová slova, odkazy, obsah, autorita, rychlost, lokalita, zařízení, historie a mnoho dalšího....

Je dobré podotknout, že se mnohokrát mění a vylepšuje, aby poskytoval co nejlepší zážitek z vyhledávání a odpovídal na různé typy dotazů, jako jsou informační, navigační, transakční nebo konverzační

 

Zdroje článku:

What Are Google Algorithms? | Google SEO | WebFX [online]. [cit. 30. 12. 2023]. Dostupné z: https://www.webfx.com/seo/glossary/what-is-a-google-algorithm/

What Is an Algorithm in SEO Terms? | Rosemont Media [online]. [cit. 30. 12. 2023]. Dostupné z: https://www.rosemontmedia.com/search-engine-marketing/seo-terminology-what-is-an-algorithm/

8 major Google algorithm updates [online]. [cit. 30. 12. 2023]. Dostupné z: https://searchengineland.com/8-major-google-algorithm-updates-explained-282627

 

Naše služby:

Zpět do obchodu