Co je URL?

URL (zkratka pro Uniform Resource Locator) je jedinečná adresa, která slouží k identifikaci a vyhledání informačních zdrojů na internetu.

Může se jednat o webové stránky, obrázky, videa, soubory a další.

 

Jak URL funguje?

URL se skládá z několika částí:

  • Protokol: Určuje způsob, jakým se přistupuje k danému zdroji. Nejčastějším protokolem je HTTP (Hypertext Transfer Protocol), používaný pro webové stránky. Dalšími protokoly jsou například FTP (pro přenos souborů) nebo SMTP (pro odesílání e-mailů).
  • Doménové jméno: Je adresa webu, na kterém se daný zdroj nachází. Skládá se z názvu webu a přípony, která udává typ domény (např. .com, .cz, .org).
  • Cesta: Určuje konkrétní umístění zdroje na webu. Může se jednat o název souboru, adresář nebo složitější strukturu.

 

Naše služby:

 

Zdroje článku:

What is a URL? - Learn web development | MDN [online]. [cit. 01. 12. 2023]. Dostupné z: https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Learn/Common_questions/Web_mechanics/What_is_a_URL

What is a URL (Uniform Resource Locator)? Definition from SearchNetworking [online]. [cit. 01. 12. 2023]. Dostupné z: https://www.techtarget.com/searchnetworking/definition/URL

Zpět do obchodu