Co je to přístupnost?

Přístupnost webu (anglicky "web accessibility") se vztahuje k návrhu webových stránek tak, aby byly přístupné a použitelné pro co nejširší spektrum lidí, včetně těch se zdravotním postižením nebo zvláštními potřebami.

Hlavní aspekty přístupnosti webu zahrnují:

  1. Dostupnost pro uživatele se zdravotním postižením: Webové stránky by měly být navrženy tak, aby byly přístupné pro uživatele se zrakovým, sluchovým, motorickým nebo kognitivním postižením. To může zahrnovat věci jako je podpora čteček obrazovky, přizpůsobitelné velikosti textu, přístupnost klávesnicí a jasná navigace.

  2. Kompatibilita s asistivní technologií: Webové stránky by měly být kompatibilní s různými formami asistivní technologie, jako jsou čtečky obrazovky, zvukové prohlížeče, braillovské terminály a jiné.

  3. Dodržování standardů: Existují různé mezinárodní standardy a směrnice pro přístupnost webu, jako jsou Směrnice pro přístupnost webového obsahu (WCAG) nebo ARIA (Rich Internet Applications).

  4. Jasná navigace a struktura: Webové stránky by měly mít jasnou a logickou strukturu, která umožňuje snadnou navigaci a orientaci na stránkách.

  5. Přizpůsobitelnost a flexibilita: Uživatelé by měli být schopni přizpůsobit webové stránky svým potřebám, například změnou velikosti textu nebo barev.

  6. Testování a zpětná vazba od uživatelů: Je důležité získat zpětnou vazbu od uživatelů, včetně těch se zdravotním postižením, aby bylo možné identifikovat a řešit problémy s přístupností.

Zpět do obchodu