Co je to ROI?

ROI je zkratka pro "Return on Investment", což je v češtině známo jako návratnost investice.

Tento ukazatel je používán investory a manažery k hodnocení výkonnosti investice nebo k porovnání výkonnosti různých investic. ROI je vypočítán jako poměr mezi ziskem z investice a její počáteční hodnotou.

Výpočet ROI je jednoduchý a provádí se následovně:

ROI=(Zisk z investicePocˇaˊtecˇnıˊ hodnota investicePocˇaˊtecˇnıˊ hodnota investice)×100%

Pomocí tohoto výpočtu lze zjistit, jak efektivní byla investice vzhledem k vynaloženým prostředkům. ROI je často vyjadřováno v procentech, což umožňuje snadné porovnání mezi různými investicemi.

V praxi může být ROI použito pro hodnocení různých typů investic, včetně akcií, nemovitostí, marketingových kampaní nebo projektů v rámci organizace. Je to užitečný nástroj pro posouzení, zda je investice hodna dalšího financování nebo zda by měly být prostředky přesměrovány jinam.

Zpět do obchodu