Co je to imprese?

Imprese v marketingu se obvykle označuje jako dojem, který si zákazník nebo potenciální zákazník vytvoří o určitém produktu, značce, službě nebo společnosti na základě svých interakcí, zkušeností a vnímání. Imprese může být pozitivní, negativní nebo neutrální a hraje klíčovou roli v tom, jak zákazníci rozhodují o tom, zda budou s danou značkou spolupracovat, nakupovat její produkty nebo využívat její služby.

Může vytvářet z různých zdrojů, včetně reklamních kampaní, webových stránek, sociálních médií, recenzí zákazníků, osobního kontaktu se značkou nebo produktu a mnoha dalších interakcí. Marketingové úsilí společnosti je často zaměřeno na vytváření pozitivních impresí, aby přilákalo zákazníky a vybudovalo si dobrou pověst.

Zpět do obchodu