Co je to HTML?

HTML je zkratka pro HyperText Markup Language, je standardní značkovací jazyk používaný pro vytváření webových stránek. Umožňuje vytváření strukturovaných dokumentů pomocí značek, které definují různé části dokumentu jako nadpisy, odstavce, odkazy, obrázky a další.

Je základním stavebním kamenem webových stránek a je obvykle kombinován s CSS (Cascading Style Sheets) pro stylování a JavaScriptem pro interaktivitu.

Zpět do obchodu