Co je to klamavá reklama

Klamavá reklama je typ reklamy, který uvádí spotřebitele v omyl ohledně produktu nebo služby, často prostřednictvím nepravdivých nebo zavádějících tvrzení.

Cílem je přimět spotřebitele k nákupu na základě nepravdivých informací. Klamavá reklama je neetická a v mnoha zemích ilegální, protože porušuje zákony týkající se reklamy a ochrany spotřebitele.

Zpět do obchodu