Co je to Conversion funnel (Konverzní trychtýř)?

Conversion funnel (Konverzní trychtýř) je model, který se používá k popsání procesu, kterým zákazníci procházejí od prvního kontaktu s produktem nebo službou až po dokončení požadované akce, jako je nákup, registrace nebo stahování. Tento model je často využíván v online marketingu a analýze chování zákazníků. Conversion funnel lze rozdělit do několika fází:

  1. Široký vstup (Top of the Funnel): Zákazníci vstupují do trychtýře prostřednictvím různých zdrojů, jako jsou vyhledávače, sociální média nebo reklamní kampaně.

  2. Zájem (Interest): Zákazníci začínají projevovat zájem o produkt nebo službu a začínají procházet obsahem, například články, videa nebo recenze.

  3. Rozhodnutí (Decision): Zákazníci se dostávají do fáze rozhodování, kde porovnávají různé možnosti a zvažují, zda nakoupí či ne.

  4. Akce (Action): Nakonec zákazníci přijímají požadovanou akci, například provedou nákup, zaregistrují se nebo vyplní kontaktní formulář.

  5. Věrnost (Loyalty): Po dokončení akce je cílem udržet zákazníky a podnítit je k opakovaným nákupům nebo k loajalitě k značce.

Celý proces představuje trychtýř, protože se postupně zužuje, přičemž ne všichni zákazníci, kteří vstoupí na začátku, dosáhnou až do fáze akce. Analýza conversion funnel je důležitá pro marketingové a obchodní strategie, protože umožňuje identifikovat místa, kde zákazníci opouštějí proces, a optimalizovat je pro zvýšení konverze.

Zpět do obchodu