Co je to Cloud?

S postupným technologickým pokrokem se termín "cloud" stal základní součástí našich digitálních životů. Cloud, nebo také cloud computing (cloudové výpočty), je technologie, která umožňuje přístup k výpočetním zdrojům a datům prostřednictvím internetu, bez nutnosti vlastnit nebo spravovat fyzickou infrastrukturu.

V následujícím článku se ponoříme do hloubi cloudové technologie, jejích modelů a služeb, a také jak cloud mění způsob, jakým organizace a jednotlivci přistupují k datům a aplikacím.

Jak Cloud funguje?

Cloudové výpočty využívají síťových serverů hostovaných online k zpracování, ukládání a správě dat, místo aby spoléhaly na lokální servery nebo osobní počítače. Uživatelé mohou přistupovat ke cloudovým službám a ukládat data na cloudové servery odkudkoliv, kde je dostupné internetové připojení.

Modely cloudového výpočtu

 1. Infrastruktura jako služba (IaaS):

  • IaaS poskytuje základní infrastrukturní zdroje jako jsou servery, síťové zařízení a úložiště jako službu přes internet.
 2. Platforma jako služba (PaaS):

  • PaaS poskytuje vývojářům prostředí pro vývoj, testování a provoz aplikací bez nutnosti spravovat infrastrukturu.
 3. Software jako služba (SaaS):

  • SaaS umožňuje uživatelům přistupovat k aplikacím hostovaným na cloudových serverech prostřednictvím webového prohlížeče.

Typy cloudů

 1. Veřejný cloud:

  • Služby ve veřejném cloudu jsou poskytovány třetími stranami a jsou přístupné komukoli.
 2. Soukromý cloud:

  • Soukromý cloud je vyhrazený pro jednu organizaci a poskytuje zvýšenou kontrolu a zabezpečení.
 3. Hybridní cloud:

  • Hybridní cloud kombinuje veřejné a soukromé cloudu, což umožňuje flexibilitu a optimalizaci zdrojů.
Zpět do obchodu