Co je to Audit interní komunikace?

Audit interní komunikace je proces, který hodnotí efektivitu a účinnost komunikačních systémů a postupů uvnitř organizace.

Cílem je identifikovat silné stránky, slabiny, příležitosti a hrozby související s interní komunikací, a navrhnout doporučení pro zlepšení.

Audit může zahrnovat analýzu komunikačních kanálů, nástrojů, zpětné vazby zaměstnanců, a měření dosahu a účinnosti komunikace.

 

NAŠE SLUŽBY:

 

Zdroje článku:

How to run an internal communications audit (+worksheet!) [online]. [cit. 27. 01. 2024]. Dostupné z: https://axonify.com/en-uk/blog/internal-communications-audit/

How to Conduct an Internal Communications Audit 2024 [online]. [cit. 27. 01. 2024]. Dostupné z: https://www.contactmonkey.com/blog/internal-communications-audit

Zpět do obchodu