Co je to Audit obsahu?

Audit obsahu je proces, při kterém se analyzuje veškerý obsah na webu nebo v jiných marketingových materiálech s cílem zjistit, zda efektivně dosahuje svých cílů.

Během auditu obsahu se může zkontrolovat:

  1. Kvalita a relevance obsahu.
  2. Konzistence a aktuálnost informací.
  3. Optimalizace pro vyhledávače (SEO).
  4. Výkon obsahu, jako je angažovanost a konverze.
  5. Dodržování značky a směrnic pro styl.
  6. Identifikace silných a slabých stránek obsahu.
  7. Návrhy na zlepšení nebo aktualizaci obsahu.

Proces může pomoci zlepšit strategii obsahu, zvýšit návštěvnost webu a dosáhnout marketingových cílů.

 

NAŠE SLUŽBY:

 

Zdroje článku:

Content Audit: The Step-by-Step Guide for the Ultimate Strategy [online]. [cit. 27. 01. 2024]. Dostupné z: https://www.semrush.com/blog/content-audit-for-content-marketing-strategy/

What is a content audit [online]. [cit. 27. 01. 2024]. Dostupné z: https://searchengineland.com/what-is-a-content-audit-388544

Zpět do obchodu