Co je to atribuční model?

Atribuční model je nástroj, který se používá v marketingu k určení, jaké marketingové aktivity přispěly k nákupu nebo jiné akci zákazníka.

Pomůže zjistit, které reklamní kanály jsou nejúčinnější a jak je optimálně rozdělit marketingový rozpočet.

Existuje několik různých atribučních modelů, které se liší v tom, jak přiřazují hodnotu konverzi jednotlivým marketingovým kanálům.

Některé z nejznámějších atribučních modelů jsou:

  1. První dotek: Tento model přiřazuje veškerou hodnotu konverzi prvnímu marketingovému kanálu, který zákazníka oslovil. Například pokud zákazník viděl reklamu na Facebooku, pak na Google a nakonec koupil produkt, tento model by připsal veškerou hodnotu konverzi Facebooku.
  2. Poslední dotek: Tento model přiřazuje veškerou hodnotu konverzi poslednímu marketingovému kanálu, který zákazníka oslovil. Například pokud zákazník viděl reklamu na Facebooku, pak na Google a nakonec koupil produkt, tento model by připsal veškerou hodnotu konverzi Google.
  3. Lineární: Tento model přiřazuje stejnou hodnotu konverzi všem marketingovým kanálům, které zákazníka oslovily. Například pokud zákazník viděl reklamu na Facebooku, pak na Google a nakonec koupil produkt, tento model by připsal stejnou hodnotu konverzi oběma kanálům.
  4. Časově vážený: Tento model přiřazuje vyšší hodnotu konverzi marketingovým kanálům, které zákazníka oslovily blíže k nákupu. Například pokud zákazník viděl reklamu na Facebooku před týdnem, pak na Google před dvěma dny a nakonec koupil produkt, tento model by připsal vyšší hodnotu konverzi Google než Facebooku.
  5. Pozice vážený: Tento model přiřazuje vyšší hodnotu konverzi prvnímu a poslednímu marketingovému kanálu, které zákazníka oslovily, a nižší hodnotu konverzi ostatním kanálům. Například pokud zákazník viděl reklamu na Facebooku, pak na Google a nakonec koupil produkt, tento model by připsal vyšší hodnotu konverzi Facebooku a Google než ostatním kanálům.

Každý atribuční model má své výhody a nevýhody, a proto je důležité zvolit ten, který nejlépe odpovídá vašim cílům a potřebám.

Pomůže vám lépe porozumět chování zákazníků, zlepšit marketingovou strategii a zvýšit návratnost investic do reklamy.

 

NAŠE SLUŽBY:

 

Zdroje článku:

Google [UA] Overview of Attribution modeling in MCF - Analytics Help [online]. [cit. 27. 01. 2024]. Dostupné z: https://support.google.com/analytics/answer/1662518?hl=en

What is attribution modeling? | Adjust [online]. [cit. 27. 01. 2024]. Dostupné z: https://www.adjust.com/glossary/attribution-modeling/

 

Zpět do obchodu