Co je to Direct marketing (přímý marketing)?

Direct marketing je forma reklamy, kdy firmy a organizace komunikují přímo se spotřebiteli prostřednictvím různých kanálů jako jsou e-mail, SMS, telemarketing, tištěné materiály (např. letáky, katalogy), online reklamy atd., místo využití masových mediálních kanálů. Cílí na konkrétní skupinu lidí s personalizovanou nabídkou.

Zpět do obchodu