Co je to akvizice?

Akvizice představuje transakci, kdy jedna firma nabyde většinový nebo celkový podíl akcií jiné firmy s cílem získat nad ní kontrolu.

V obchodním světě jsou akvizice časté a mohou probíhat buď se souhlasem akviziční společnosti, nebo bez něj.

akvizice

V případě souhlasu se často v průběhu tohoto procesu objevuje klauzule zakazující obchodování.

I když jsou často ve veřejném povědomí akvizice velkých renomovaných společností, fúze a akvizice (M&A) jsou ve skutečnosti běžnější mezi malými a středními podniky než mezi velkými korporacemi.

Akvizice podniku je právní i ekonomické spojení (převzetí) dvou nebo více podniků. 

K akvizici podniku dochází, když jeden podnik koupí druhý podnik, a tím získá kontrolu nad jeho majetkem, závazky, právy a povinnostmi. 

Oba podniky pak fungují pod jedním brandem nebo pod společnou mateřskou společností.

 

Akvizice podniku může být motivována různými důvody, například:

  • Zvýšení tržního podílu, konkurenceschopnosti nebo diverzifikace
  • Získání nových technologií, know-how, značky nebo patentů
  • Snížení nákladů, rizik nebo závislosti na dodavatelích
  • Vstup na nové trhy, segmenty nebo obory
  • Využití synergických efektů, například zlepšení kvality, produktivity nebo inovace

 

 

Zdroje článku:

What Is an Acquisition? Definition, Meaning, Types, and Examples [online]. [cit. 30. 12. 2023]. Dostupné z: https://www.investopedia.com/terms/a/acquisition.asp

Acquisition - Definition, Pros, Cons, vs Merger [online]. [cit. 30. 12. 2023]. Dostupné z: https://corporatefinanceinstitute.com/resources/valuation/acquisition/

The Economic Times: Business News, Personal Finance, Financial News, India Stock Market Investing, Economy News, SENSEX, NIFTY, NSE, BSE Live, IPO News [online]. [cit. 30. 12. 2023]. Dostupné z: https://economictimes.indiatimes.com/defaultinterstitial.cms

 

Naše služby:

 

Zpět do obchodu