Co je to ATL?

Zkratka ATL označuje "Above The Line" a vztahuje se k tradičním formám reklamy a marketingu, které jsou zaměřeny na širokou veřejnost.

Tento termín je často používán v marketingu a reklamním průmyslu k popisu kampaní, které se snaží zvýšit povědomí o značce nebo produktu u velkého počtu lidí.

Do této strategie můžeme například zahrnout:

  • Televizní reklama
  • Rozhlasová reklama
  • Tisková reklama
  • "Venkovní" reklama (billboardy, plakáty atd..)
  • Online reklama

ATL marketing je často kontrastován s BTL (Below The Line) marketingem, který je více zaměřen na přímou komunikaci a personalizované marketingové taktiky s cílovou skupinou.

Zatímco ATL se zaměřuje na budování značky a dosažení širokého publiku, BTL se zaměřuje na vytváření hlubšího vztahu s konkrétními zákazníky nebo klienty a často zahrnuje také TTL (Through The Line) marketing, který kombinuje prvky obou přístupů.

 

NAŠE SLUŽBY:

 

Zdroje článku:

The Ultimate Guide to ATL, BTL, and TTL Marketing Strategies [online]. [cit. 27. 01. 2024]. Dostupné z: https://www.wisestamp.com/blog/atl-btl-ttl-marketing/

What is the difference between ATL, BTL and TTL advertising? | TBS Marketing [online]. [cit. 27. 01. 2024]. Dostupné z: https://tbs-marketing.com/difference-between-atl-btl-and-ttl-advertising/

Zpět do obchodu