Co je Title tag?

Title tag, neboli titulek stránky, je krátký text, který se zobrazuje v horní části okna prohlížeče a v SERPu (výsledcích vyhledávání). Je to jeden z nejdůležitějších faktorů SEO, protože ovlivňuje, jak se váš web zobrazí ve vyhledávačích a jak se na něj uživatelé kliknou.

 

Jak by měl vypadat správně optimalizovaný title tag?

  1. Jasně a stručně popisuje obsah stránky.
  2. Obsahuje relevantní klíčová slova.
  3. Je jedinečný pro každou stránku webu.
  4. Má optimální délku (do 70 znaků).
  5. Je atraktivní a láká uživatele ke kliknutí.

 

Jak optimalizovat title tag?

  1. Definujte klíčová slova: Pro každou stránku určete 1-2 hlavní klíčová slova, která nejlépe vystihují její obsah.
  2. Použijte klíčová slova v title tagu: Klíčová slova umístěte na začátek title tagu.
  3. Dbejte na délku: Title tag by měl mít do 70 znaků, aby se ve vyhledávačích nezkracoval.
  4. Buďte originální: Každý title tag by měl být jedinečný a relevantní pro danou stránku.
  5. Pište pro uživatele: Title tag by měl být atraktivní a lákat uživatele ke kliknutí.

 

Naše služby:

 

Zdroje článku:

What is a title tag? AT Internet definition [online]. [cit. 30. 11. 2023]. Dostupné z: https://www.atinternet.com/en/glossary/title-tag/

What Are Title Tags? [Plus FREE Meta Title Preview Tool] - Moz [online]. [cit. 30. 11. 2023]. Dostupné z: https://moz.com/learn/seo/title-tag

Zpět do obchodu