Co je soubor Log?

Soubor log, také nazývaný žurnál, je soubor, který obsahuje záznamy o aktivitě počítače, programu nebo zařízení.

Tyto záznamy mohou zahrnovat:

  • Informační zprávy: Tyto zprávy informují o běžných událostech, jako je spuštění programu nebo přístup k souboru.
  • Varovné zprávy: Tyto zprávy upozorňují na potenciální problémy, které by mohly vést k chybám.
  • Chybové zprávy: Tyto zprávy informují o chybách, které se vyskytly.

Soubory log se používají k:

  • Řešení problémů: Pomocí souborů log lze diagnostikovat a řešit problémy s počítačem, programem nebo zařízením.
  • Sledování aktivity: Soubory log lze použít ke sledování toho, kdo a jak používá počítač, program nebo zařízení.
  • Zajištění bezpečnosti: Soubory log lze použít k identifikaci podezřelé aktivity a k prevenci bezpečnostních incidentů.

 

Typy souborů log

Existuje mnoho typů souborů log, z nichž každý obsahuje specifické informace.

Mezi běžné typy souborů log patří:

  • Systémové protokoly: Tyto protokoly obsahují záznamy o aktivitě operačního systému.
  • Protokoly aplikací: Tyto protokoly obsahují záznamy o aktivitě specifických programů.
  • Protokoly zabezpečení: Tyto protokoly obsahují záznamy o bezpečnostních událostech.

 

Jak otevřít soubor log?

Soubory log lze otevřít v textovém editoru, jako je Poznámkový blok.

Některé operační systémy a programy také obsahují nástroje pro prohlížení a analýzu souborů log.

 

Jaké služby nabízíme?

 

Zdroje článku:

Discover what a log file is | definition and overview | Sumo Logic [online]. [cit. 14. 03. 2024]. Dostupné z: https://www.sumologic.com/glossary/log-file/

What Is a Log File: Definition & Types Explained - Sematext [online]. [cit. 14. 03. 2024]. Dostupné z: https://sematext.com/glossary/log-file/

 

Zpět do obchodu