Co je Google BERT Update?

Google BERT Update, zkráceně BERT (Bidirectional Encoder Representations from Transformers), je aktualizace algoritmu Googlu, která byla spuštěna v roce 2019. Tato aktualizace významně ovlivnila způsob, jakým Google chápe a interpretuje dotazy uživatelů.

 

Hlavní princip BERTu

BERT je model hlubokého učení, který se zaměřuje na pochopení kontextu ve vyhledávacích dotazech.

To umožňuje Googlu lépe porozumět nuancím a významu slov v závislosti na jejich pozici ve větě.

Díky BERTu se Google Search stal sofistikovanějším a je schopen lépe se vypořádat s komplexnějšími a nejednoznačnými dotazy.

Jaký má dopad?

  • Zlepšení relevance výsledků vyhledávání: BERT pomáhá Googlu lépe srovnávat dotazy uživatelů s relevantním obsahem. To vede k zobrazování relevantnějších a užitečnějších výsledků pro uživatele.
  • Zvýšená přesnost v interpretaci dotazů: BERT umožňuje Googlu lépe porozumět záměru uživatele a interpretovat dotazy v jejich plném kontextu. To pomáhá eliminovat nejednoznačnost a zobrazovat relevantnější výsledky.
  • Vliv na SEO: BERT ovlivnil i oblast SEO (Search Engine Optimization). Optimalizace pro BERT se zaměřuje na tvorbu obsahu, který je přirozený a srozumitelný pro strojové učení. To zahrnuje používání klíčových slov v kontextu a správné strukturování obsahu.

Příklady:

  • Před BERTem: Pokud jste zadali dotaz "jak vařit kuře", Google by vám mohl zobrazit výsledky s recepty na kuřecí polévku, kuřecí řízky atd.
  • Po BERTu: Díky BERTu Google lépe chápe kontext dotazu a zobrazí vám relevantnější výsledky, jako jsou recepty na pečené kuře, kuřecí smaženici atd.

Google BERT Update je významnou inovací v oblasti vyhledávání.

Díky BERTu je Google Search schopen lépe porozumět uživatelským dotazům a zobrazovat relevantnější a užitečnější výsledky.

 

Jaké služby nabízíme?

 

Zdroje článku:

Linchpin - Google’s BERT Update Explained and Recovery Strategies [online]. [cit. 24. 02. 2024]. Dostupné z: https://linchpinseo.com/blog/googles-bert-update-explained-and-recovery-strategies/

Google BERT Update - What it Means [online]. [cit. 24. 02. 2024]. Dostupné z: https://www.searchenginejournal.com/google-bert-update/332161/

Understanding searches better than ever before [online]. [cit. 24. 02. 2024]. Dostupné z: https://blog.google/products/search/search-language-understanding-bert/

Zpět do obchodu