Co je Atribut značky v CSS?

Atribut značky ve webovém vývoji odkazuje na dodatečnou informaci uvnitř značky, která specifikuje vlastnosti nebo vlastnosti prvků, jako je ID, třída, styl nebo jiné hodnoty.

Umožňují finální úpravu prvků a interakci s nimi pomocí CSS a JavaScriptu. Například, v HTML, atribut href v značce a určuje adresu URL odkazu, zatímco atribut src v značce img určuje zdroj obrazu.

 

NAŠE SLUŽBY:

 

Zdroje článku:

Css atrributes [CSS] - What Are CSS Attributes and How to Use Them - | SheCodes [online]. [cit. 27. 01. 2024]. Dostupné z: https://www.shecodes.io/athena/2690-what-are-css-attributes-and-how-to-use-them

Attribute selectors - CSS: Cascading Style Sheets | MDN [online]. [cit. 27. 01. 2024]. Dostupné z: https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/CSS/Attribute_selectors

 

 

Zpět do obchodu