Co je analýza konkurence?

Analýza konkurence je proces, při kterém firmy analyzují a hodnotí své konkurenty, aby pochopily jejich strategie, silné a slabé stránky, možnosti a hrozby v trhu.

Cílem je získat konkurenční výhodu a lépe  se umístit v tržním prostředí.

Klíčové aspekty mohou zahrnovat analýzu produktů, cen, kvality, marketingu, prodejních kanálů, reputace, tržního podílu a finančního výkonu konkurentů.

 

Jaké služby nabízíme?

Přečtěte si náš SEO slovník pojmů nebo Marketingový slovník pojmů.

 

Zdroje článku:

What is a Competitive Analysis — and How Do You Conduct One? [online]. [cit. 22. 01. 2024]. Dostupné z: https://blog.hubspot.com/marketing/competitive-analysis-kit

What Is a Competitive Analysis & How to Do It (With Template) [online]. [cit. 22. 01. 2024]. Dostupné z: https://www.semrush.com/blog/competitive-analysis/

 

Zpět do obchodu