Co je Agile marketing?

Agile marketing je přístup k marketingu, který využívá principy a praktiky agilních metodologií. To znamená, že marketingové týmy společně identifikují projekty s vysokou hodnotou, na kterých se soustředí svými kolektivními úsilími.

Definice tohoto přístupu zahrnuje sebeorganizaci, experimentování a zaměření na dodávání práce v krátkých cyklech - agile marketing je ve své podstatě rychlý a dynamický.

 

Agile marketing se liší od tradičního marketingu v několika ohledech:

  1. Zaměření na časté vydávání
  2. Záměrné testování a učení se
  3. Neústupný závazek k uspokojení zákazníků

Má také svůj vlastní manifest, který slouží jako odkaz a průvodce. Byl vytvořen v roce 2012 skupinou, která se sešla, aby sdílela nápady, úspěchy, neúspěchy a sjednotila myšlenky jiných marketingových manifestů.

Od té doby manifest pomáhá řídit marketingové týmy, které chtějí být více agilní.

 

Hodnoty agilního marketingu, jak je stanovuje manifest, zahrnují:

  • Zaměření na hodnotu pro zákazníka a obchodní výsledky nad aktivitou a výstupy
  • Dodávání hodnoty brzy a často nad čekáním na dokonalost
  • Učení se prostřednictvím experimentů a dat nad názory a konvencemi
  • Mezifunkční spolupráce nad izolací a hierarchiemi
  • Reagování na změny nad dodržováním statického plánu

Každá implementace agilního marketingu vypadá trochu jinak podle organizačního kontextu, ve kterém se ujímá, ale všechny verze agilního marketingu sdílejí několik klíčových charakteristik.

 

 

Zdroje článku:

What is agile marketing? [online]. [cit. 30. 12. 2023]. Dostupné z: https://www.atlassian.com/agile/agile-marketing/what-is-agile-marketing

Agile marketing: A step-by-step guide | McKinsey [online]. [cit. 30. 12. 2023]. Dostupné z: https://www.mckinsey.com/capabilities/growth-marketing-and-sales/our-insights/agile-marketing-a-step-by-step-guide

What Is Agile Marketing? Overview & Examples for Adobe Workfront [online]. [cit. 30. 12. 2023]. Dostupné z: https://business.adobe.com/blog/basics/agile-marketing

 

Naše služby:

Zpět do obchodu