Co je Afinita?

Afinita v marketingu označuje míru přitažlivosti nebo blízkosti mezi značkou a zákazníkem.

Může také odkazovat na zájem nebo přitažlivost, kterou zákazník má k určitému produktu, značce nebo službě.

Koncept afinity může být použit k identifikaci a vytvoření silnějších vztahů se zákazníky a ke zvýšení loajality zákazníků.

Může také zahrnovat skupinu zákazníků s podobnými zájmy nebo preferencemi, což může pomoci v cílení marketingových strategií.

 

Naše služby:

 

Zdroje článku:

Affinity Definition & Meaning - Merriam-Webster [online]. [cit. 17. 01. 2024]. Dostupné z: https://www.merriam-webster.com/dictionary/affinity

AFFINITY | English meaning - Cambridge Dictionary [online]. [cit. 17. 01. 2024]. Dostupné z: https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/affinity

What is affinity marketing? | Definition from TechTarget [online]. [cit. 17. 01. 2024]. Dostupné z: https://www.techtarget.com/whatis/definition/affinity-marketing

Zpět do obchodu