Co je to XHTML?

XHTML je zkratka pro Extensible HyperText Markup Language, v češtině rozšiřitelný hypertextový značkovací jazyk.

Jedná se o moderní verzi jazyka HTML, která byla navržena konsorciem W3C v roce 2000. XHTML je založen na XML, což mu umožňuje být striktněji definovaný a rozšiřitelný o další funkce.

 

Hlavní vlastnosti XHTML

  • Přísnější syntaxe: XHTML má přísnější pravidla pro kódování než HTML. To zajišťuje, že stránky XHTML jsou lépe strukturované a validní.
  • Rozšiřitelnost: XHTML je rozšiřitelný jazyk, tzn. že je možné do něj přidávat nové tagy a atributy.
  • Lepší přístupnost: XHTML je lépe přístupný pro osoby se zdravotním postižením, protože je strukturovanější a validní.

  

Naše služby:

 

Zdroje článku:

XHTML - Wikipedia [online]. [cit. 27. 03. 2024]. Dostupné z: https://en.wikipedia.org/wiki/XHTML

What is XHTML - javatpoint [online]. [cit. 27. 03. 2024]. Dostupné z: https://www.javatpoint.com/what-is-xhtml

XHTML Introduction - GeeksforGeeks [online]. [cit. 27. 03. 2024]. Dostupné z: https://www.geeksforgeeks.org/xhtml-introduction/

 

Zpět do obchodu