Co je to W3C?

World Wide Web Consortium (W3C) je mezinárodní komunita, která se skládá z plnoprávných organizací, zaměstnanců a veřejnosti, a jejímž cílem je rozvíjet webové standardy. Založen v roce 1994 Timem Berners-Lee, vynálezcem World Wide Web, W3C pracuje na vytváření standardů, které zajišťují dlouhodobý růst webu.

 

Hlavní cíle W3C

  • Zajištění interoperability: W3C vyvíjí technické specifikace a směrnice, které umožňují softwaru na webu fungovat společně, bez ohledu na zařízení nebo platformu.
  • Rozvoj webu: W3C se snaží vést web k jeho plnému potenciálu tím, že podporuje inovace a zajišťuje, že web zůstane otevřený, dostupný a udržitelný pro všechny.
  • Zajištění přístupnosti: Jedním z klíčových zaměření W3C je zajištění, aby web byl přístupný všem uživatelům, včetně osob se zdravotním postižením.

 

Jak W3C funguje?

W3C funguje skrze pracovní skupiny, které se skládají z expertů z členských organizací, a jsou zodpovědné za vývoj standardů a směrnic.

Proces standardizace obvykle zahrnuje několik fází, od návrhu přes revizi až po konečné schválení jako oficiální standard.

W3C také pořádá workshopy, konference a semináře k podpoře vzdělávání a výměny informací v oblasti webových technologií.

 

Naše služby:

 

Zdroje článku:

 

W3C [online]. [cit. 27. 03. 2024]. Dostupné z: https://www.w3.org/

What is the W3C (World Wide Web Consortium)? [online]. [cit. 27. 03. 2024]. Dostupné z: https://www.techtarget.com/whatis/definition/W3C-World-Wide-Web-Consortium

 

Zpět do obchodu