Co je to USP?

USP, zkratka pro Unikátní Prodejní Návrh (Unique Selling Proposition), je marketingový koncept, který byl poprvé představen v 40. letech 20. století. USP je jedinečný aspekt nebo výhoda produktu či služby, který je pro zákazníky atraktivní a odlišuje ho od konkurenčních nabídek na trhu.

USP je často klíčovým faktorem, který motivuje zákazníky k nákupu a je významnou součástí marketingové a reklamní strategie společnosti.

 1. Definice a vytvoření USP:

  • Společnosti definují a vytvářejí své USP pečlivou analýzou trhu, zákaznických potřeb a přání, a konkurenčního prostředí. Tímto způsobem identifikují jedinečné vlastnosti nebo výhody svých produktů či služeb, které mohou zákazníkům nabídnout.
 2. Komunikace USP:

  • USP je následně komunikováno zákazníkům prostřednictvím různých marketingových a reklamních kanálů, jako jsou reklamy v tisku, televizní reklamy, online marketing, sociální média, atd. Cílem je vytvořit silný a jedinečný obraz značky v mysli zákazníka.
 3. Příklady USP:

  • Příkladem může být společnost FedEx, jejíž USP je rychlé a spolehlivé dodání zásilek „přes noc“. Dalším příkladem je společnost Apple, jejíž USP je inovace, kvalita designu a uživatelská přívětivost jejích produktů.
 4. Hodnota USP:

  • USP může vytvořit silnou pozici společnosti na trhu, zvýšit povědomí o značce, přilákat nové zákazníky a vytvořit loajalitu u stávajících zákazníků. Je to klíčové pro dlouhodobý úspěch a růst společnosti na konkurenčním trhu.
 5. Měření účinnosti USP:

  • Efektivitu USP lze měřit různými způsoby, včetně sledování prodejních výsledků, zákaznického povědomí, loajality zákazníků a tržního podílu.
Zpět do obchodu