Co je to Typografie?

Typografie je umění a technika aranžování písma tak, aby proces čtení byl co nejpohodlnější a esteticky příjemný. Věnuje se výběru a používání písmových druhů, velikostí písma, řádkování, zarovnání textu a dalších aspektů, které ovlivňují vizuální prezentaci tisknutého nebo digitálního textu.

Zde je několik hlavních oblastí, ve kterých se typografie pohybuje:

  1. Výběr písma: Typografie zahrnuje výběr písma, které je vhodné pro konkrétní účel nebo médium. Písma mohou mít různé styly a osobnosti, a jejich výběr může výrazně ovlivnit dojem, který text vytváří.

  2. Velikost a řádkování: Velikost písma a řádkování (odstup mezi řádky) jsou základními prvky, které ovlivňují čitelnost a vzhled textu.

  3. Zarovnání a odstavcování: Správné zarovnání a formátování odstavců může zlepšit čitelnost a estetiku textu.

  4. Kerning, tracking a vedlejší řádky: Kerning je úprava prostoru mezi konkrétními páry znaků, zatímco tracking je úprava prostoru mezi všemi znaky ve slově nebo odstavci. Vedlejší řádky jsou horizontální čáry používané k vytvoření vizuálního oddělení mezi odstavci nebo částmi textu.

Zpět do obchodu