Co je to PNO?

PNO (Podíl Nákladů na Obratu) je metrika používaná v marketingu k vyhodnocování efektivity reklamních kampaní, zejména ve spojení s online marketingem a e-commerce. Základní výpočet PNO je poměr nákladů vynaložených na reklamu k tržbám, které reklama generuje, vyjádřený v procentech​​. Například, pokud firma investuje 100 Kč do reklamy a v důsledku toho generuje tržby ve výši 500 Kč, PNO bude 20% (100 Kč / 500 Kč = 0.2, což je 20%)​.

PNO se často používá k hodnocení výkonnostních kampaní a je častým cílem kampaní, zejména u eshopů. Nižší hodnota PNO je často považována za lepší, protože značí nižší náklady na reklamu ve srovnání s generovanými tržbami​. PNO je procentuální vyjádření toho, jaký podíl tržeb představují náklady na reklamu, a je používán k hodnocení výše a efektivity investic do reklamy​.

V online marketingu je PNO často definováno jako cena/hodnota konverze, ale může být vypočítáno i v offline marketingu. Cena reklamy je v tomto případě dělena tržbami a výsledek se násobí 100, aby byl vyjádřen jako procentuální podíl​

Je důležité poznamenat, že jako všechny jednoduché metriky má i PNO některé nevýhody, jako je například to, že nemusí zohledňovat jiné faktory, které mohou ovlivnit úspěch reklamní kampaně.

Zpět do obchodu