Co je to microsite?

Microsite je specializovaná webová stránka nebo malý soubor stránek, které jsou často vytvořeny jako doplněk hlavní webové stránky společnosti. Microsite je zaměřená na konkrétní cíl, událost, produkt nebo kampaň a má za cíl poskytnout návštěvníkům hloubkové informace nebo speciální interakci související s tímto zaměřením.

Jaké jsou konkrétní cíle?

Zaměření na konkrétní cíl

Microsite je vytvořená s jednoznačným účelem a zaměřuje se na konkrétní téma, produkt nebo kampaň.

Výrazně se liší od hlavní webové stránky společnosti, která může obsahovat širokou škálu informací a odkazů na různé aspekty podnikání.

Kreativní design

Microsites poskytují platformu pro kreativní design a inovativní uživatelské interakce.

Mohou obsahovat interaktivní prvky, multimédia a speciální grafické prvky, které vytvářejí jedinečný zážitek pro uživatele.

seo a online marketing

Microsites mohou být silnými nástroji pro SEO (optimalizaci pro vyhledávače) a online marketing. Mohou pomoci zvýšit viditelnost určitého produktu nebo kampaň na vyhledávačích, a tak přilákat více návštěvníků.

Měření a nalýza

Microsites umožňují detailní sledování a analýzu účinnosti kampaně. Marketingoví specialisté mohou snadno sledovat návštěvnost, konverze a další klíčové ukazatele výkonu (KPI) spojené s microsite.

Zpět do obchodu