Co je to HTTP?

HTTP, což je zkratka pro HyperText Transfer Protocol, je základním protokolem pro přenos dat na World Wide Web. Umožňuje přenos hypertextových dokumentů, jako jsou webové stránky, mezi webovým prohlížečem a webovým serverem.

Zde jsou některé klíčové body ohledně HTTP:

 1. Komunikace mezi klientem a serverem:

  • HTTP umožňuje komunikaci mezi klientem (např. webovým prohlížečem) a serverem. Klient pošle HTTP požadavek a server odpoví HTTP odpovědí.
 2. Bezestavový protokol:

  • Je to bezestavový protokol, což znamená, že každý požadavek od klienta na server je nezávislý a neexistuje žádná paměť minulých interakcí.
 3. Metody HTTP:

  • Existují různé metody HTTP, jako jsou GET (pro získání dat), POST (pro odeslání dat), PUT (pro aktualizaci dat) a DELETE (pro odstranění dat).
 4. Kódy stavu HTTP:

  • Kódy stavu HTTP informují uživatele o výsledku jejich požadavku, například zda byl úspěšný (200 OK), nebyl nalezen (404 Not Found), nebo došlo k serverové chybě (500 Internal Server Error).
 5. Verze HTTP:

  • Existují různé verze HTTP, například HTTP/1.1 a HTTP/2, které přinášejí různá vylepšení ve výkonu a bezpečnosti.
 6. Bezpečnost a HTTPS:

  • Pro zabezpečenou komunikaci je doporučeno používat HTTPS (HTTP Secure), který šifruje data přenášená mezi klientem a serverem.

Pokud vás zajímá více informací o protokolu HTTP, přečtěte si náš článek Co je to HTTP protokol.

Zpět do obchodu