Co je to customer segmentation analysis?

Customer segmentation analysis je proces rozdělení zákazníků do skupin na základě společných charakteristik, jako jsou chování, demografie, psychografie, geografie nebo jiné faktory, aby firmy mohly lépe cílit své marketingové a prodejní strategie. Cílem je pochopit různorodost zákazníků a efektivněji nasazovat zdroje pro zvýšení spokojenosti a loajality, optimalizaci produktů a služeb a zvýšení celkového zisku.

Zpět do obchodu