Co je to API?

API je zkratka pro "Application Programming Interface" (rozhraní pro programování aplikací).

Jedná se o soubor pravidel a definic, které umožňují jedné aplikaci komunikovat s druhou.

Může být použito mezi různými částmi jednoho software nebo mezi více různými softwary.

Existuje několik různých typů API:

  1. Webové API (nebo RESTful API): Umožňuje komunikaci mezi aplikacemi pomocí internetu. Typicky se používá protokol HTTP pro odesílání a přijímání požadavků. Webové služby, jako je Twitter, Google Maps nebo OpenWeatherMap, poskytují webové API, aby vývojáři mohli integrovat jejich služby do svých aplikací.

  2. Knihovny a frameworky: Tyto API poskytují soubor funkcí, které vývojáři mohou využít při vytváření svých aplikací. Například, jQuery je JavaScriptová knihovna, která poskytuje API pro manipulaci s DOMem (Document Object Model) a práci s asynchronními požadavky (Ajax).

  3. Operační systémy: Každý operační systém má své vlastní API, které umožňuje softwaru komunikovat s hardwarem a s ostatními službami operačního systému. Například, Windows, Linux a macOS mají svá vlastní API.

  4. Databázové API: Umožňuje aplikacím komunikovat s databázemi. Tyto API nabízejí funkce pro dotazování databází, vkládání, aktualizaci a mazání dat.

API obvykle poskytuje abstrakci, což znamená, že vývojáři nemusí znát podrobnosti o tom, jak konkrétní služba funguje. Místo toho mohou využít předdefinované funkce a metody poskytnuté API k dosažení svých cílů.

 

Naše služby:

 

Zdroje článku: 

What is an API? - Application Programming Interface Explained - AWS [online]. [cit. 24. 01. 2024]. Dostupné z: https://aws.amazon.com/what-is/api/

What is an API? (Application Programming Interface) | MuleSoft [online]. [cit. 24. 01. 2024]. Dostupné z: https://www.mulesoft.com/resources/api/what-is-an-api

Zpět do obchodu