Co je Cache?

Cache je termín, který se používá v informatice pro označení mezipaměti, do které se ukládají data, která jsou často používána nebo vyžadována. Cílem cache je urychlit přístup k těmto datům, která jsou jinak uložena na pomalejších úložištích, jako jsou pevné disky, operační paměť nebo internetové servery.

Je tvořena rychlejší pamětí, která je však dražší a má menší kapacitu než úložiště, ke kterému zrychluje přístup. Proto je důležité, aby cache obsahovala pouze ta data, která jsou skutečně potřebná, a aby byla pravidelně aktualizována.

 

Jaké existují typy?

Existují různé typy cache, které se liší podle toho, kde jsou umístěny, jaká data uchovávají a také jak jsou řízeny.

Mezi nejznámější typy cache patří:

 1. Cache procesoru (CPU cache) - je hardwarová cache, která je součástí procesoru a slouží k uchování instrukcí a dat, které procesor potřebuje k provádění programů. Cache procesoru je rozdělena na několik úrovní (L1, L2, L3), které se liší velikostí, rychlostí a vzdáleností od jádra procesoru. Čím je cache blíže k jádru, tím je menší, rychlejší a dražší. Cache procesoru zvyšuje výkon počítače tím, že snižuje počet přístupů do pomalejší operační paměti.
 2. Cache operačního systému (OS cache) - je softwarová cache, která je vytvořena operačním systémem v operační paměti a slouží k uchování dat, která jsou často čtena nebo zapisována na pevný disk. Cache operačního systému zlepšuje rychlost práce s daty tím, že snižuje počet fyzických operací na disku, které jsou o několik řádů pomalejší než operace v paměti. Cache operačního systému je dynamicky spravována podle potřeb aplikací a uživatele.
 3. Cache webového prohlížeče (browser cache) - je softwarová cache, která je vytvořena webovým prohlížečem na pevném disku nebo v paměti a slouží k uchování dat, která jsou stažena z internetu při prohlížení webových stránek. Cache webového prohlížeče urychluje načítání stránek tím, že snižuje počet požadavků na internetové servery a množství přenášených dat. Cache webového prohlížeče je ovlivňována nastavením prohlížeče a webových stránek.

 

K čemu slouží?

Cache je užitečným mechanismem, který zvyšuje rychlost a efektivitu práce s daty.

Nicméně, cache také přináší některé nevýhody, jako je například:

 1. Zastaralost dat - pokud se data na úložišti změní, cache může obsahovat neaktuální nebo nesprávná data, která mohou vést k chybám nebo nekonzistenci. Proto je nutné, aby cache byla pravidelně synchronizována s úložištěm, pokud jsou data v cache zastaralá.
 2. Spotřeba zdrojů - cache vyžaduje paměťové nebo diskové zdroje, které jsou omezené a mohou být potřebné pro jiné účely. Proto je nutné, aby cache byla optimalizována podle velikosti, obsahu a frekvence použití dat. Příliš velká nebo příliš malá cache může snížit její efektivitu nebo způsobit plýtvání zdroji.
 3. Složitost správy - cache vyžaduje algoritmy a protokoly, které určují, jaká data se do cache ukládají, jak se z cache čtou, jak se cache aktualizuje, jak se cache sdílí mezi více uživateli nebo zařízeními. Tyto algoritmy a protokoly musí být navrženy tak, aby zajistily správnou funkčnost, konzistenci a bezpečnost cache.

 

Proč vymazat cache?

Vymazání cache v Google Chrome může mít několik výhod:

 1. Zrychlení prohlížeče: Cache může ukládat velké množství dat, která zpomalují načítání webových stránek. Vymazáním cache se uvolní místo a prohlížení se zrychlí.
 2. Vyřešení problémů s webovými stránkami: Pokud se na webových stránkách zobrazují nesprávné informace nebo nefungují správně, může vymazání cache problém vyřešit.
 3. Ochrana soukromí: Cache ukládá kopie webových stránek, které jste navštívili, a soubory cookie, které mohou sledovat vaši aktivitu. Vymazáním cache se tato data smažou a vaše soukromí bude lépe chráněno.

 

Jak vymazat cache v Google Chrome?

Existuje několik způsobů, jak vymazat cache v Google Chrome:

 

1) Pomocí nabídky Nastavení

 1. Otevřete Google Chrome.
 2. V pravém horním rohu klikněte na ikonu tří teček.
 3. Vyberte Nastavení.
 4. V levém menu klikněte na Ochrana soukromí a zabezpečení.
 5. Klikněte na Soubory cookie a jiná data webů.
 6. Klikněte na Zobrazit všechna data webů a oprávnění.
 7. Klikněte na Vymazat všechna data.
 8. Potvrďte kliknutím na Vymazat.

 

2) Pomocí klávesové zkratky

 1. Otevřete Google Chrome.
 2. Stiskněte klávesy Ctrl + Shift + Del.
 3. V dialogovém okně Vymazat údaje o prohlížení vyberte časové období, za které chcete cache vymazat.
 4. Zaškrtněte políčko Obrázky a soubory v mezipaměti.
 5. Klikněte na Vymazat data.

 

3) Pomocí rozšíření

Existuje mnoho rozšíření pro Chrome, která vám umožní vymazat cache.

Jedním z oblíbených rozšíření je Cache Killer.

Po nainstalování rozšíření stačí kliknout na ikonu rozšíření v pravém horním rohu a vybrat možnost Vymazat cache.

Důležité:

 • Vymazání cache může způsobit, že se některé webové stránky načítají pomaleji, protože se budou muset znovu načíst z internetu.
 • Pokud máte uložená hesla na webových stránkách, budete je muset po vymazání cache znovu zadat.

 

Naše služby:

 

Zdroje článku:

What is Cache (Computing)? [online]. [cit. 14. 02. 2024]. Dostupné z: https://www.techtarget.com/searchstorage/definition/cache

What is Cache? Definition, Working, Types, and Importance - Spiceworks [online]. [cit. 14. 02. 2024]. Dostupné z: https://www.spiceworks.com/tech/tech-101/articles/what-is-cache/

 

Zpět do obchodu