Důvěra

Důvěra je v podnikání klíčový faktor, který ovlivňuje mnoho aspektů fungování firmy. Můžeme ji definovat jako víru, že druhá strana bude jednat v našem nejlepším zájmu.

Zpět do obchodu