Kdo je to copywriter?

Copywriter je osoba, která se specializuje na psaní textů, obvykle s komerčním účelem, jako jsou reklamní slogany, inzeráty, webové stránky, brožury a další marketingové materiály. Jejich hlavním cílem je vytvořit texty, které osloví cílovou skupinu, přesvědčí je a přimějí je k určité akci, jako je nákup produktu nebo služby.

Často pracují ve spolupráci s marketingovými týmy a reklamními agenturami a musí mít dobré psaní, kreativní myšlení a porozumění cílovému publiku. Jejich práce je klíčovým prvkem v oblasti marketingu a propagace produktů a služeb.

Zpět do obchodu