Co znamená SEE - THINK - DO - CARE?

Model "SEE - THINK - DO - CARE" je marketingovou strategií zaměřenou na vytváření obsahu a komunikace v různých fázích zákaznického rozhodovacího procesu.

Tento model rozděluje potenciální zákazníky do čtyř základních skupin podle jejich aktuálního postavení vůči produktu nebo značce a určuje odpovídající marketingové strategie pro každou z těchto skupin.

  1. SEE: První fáze, "SEE", se zaměřuje na nejširší cílovou skupinu - lidi, kteří ještě nemusí mít přímý zájem o vaše produkty nebo služby, ale mohou být potenciálními zákazníky. V této fázi je cílem zvýšit povědomí o značce a vytvořit první dojem. Marketingové aktivity zde mohou zahrnovat všeobecnou reklamu, obsah na sociálních médiích a PR.

  2. THINK: Druhá fáze, "THINK", se zaměřuje na ty, kteří už o vašem produktu uvažují, ale ještě se nerozhodli pro nákup. V této fázi je cílem informovat a vzdělávat potenciální zákazníky o vašem produktu nebo službě. To může zahrnovat cílený obsah, email marketing, webináře a produktové demonstrace.

  3. DO: Třetí fáze, "DO", se zaměřuje na osoby, které jsou připraveny k nákupu. Tady je důležité poskytnout jasné a přesvědčivé informace, které pomohou zákazníkovi učinit rozhodnutí. To zahrnuje optimalizaci procesu nákupu, poskytování speciálních nabídek nebo slev a zdůraznění unikátních prodejních bodů produktu.

  4. CARE: Poslední fáze, "CARE", se zaměřuje na stávající zákazníky. Cílem je udržet dobrý vztah se zákazníky, zajistit jejich spokojenost a podporovat opakované nákupy nebo doporučení. To může zahrnovat věrnostní programy, zákaznický servis, pravidelnou komunikaci a poskytování hodnotných informací nebo zdrojů.

 

Zdroje článku:

See think do care – Wikipedie [online]. [cit. 28. 11. 2023]. Dostupné z: https://cs.wikipedia.org/wiki/See_think_do_care

The strategy See-Think-Do-Care of running business online (a New Marketing Framework) | Wiki.Rademade.com [online]. [cit. 28. 11. 2023]. Dostupné z: https://wiki.rademade.com/see-think-do-care-framework

Zpět do obchodu