Co jsou to Integrované marketingové komunikace?

Integrované marketingové komunikace (IMC) jsou strategií v oblasti marketingu, která spojuje různé prvky marketingové komunikace do koherentní a soustavné celku. Cílem IMC je zajistit, aby všechny komunikační prvky a kanály, které firma používá k oslovování svých cílových zákazníků, pracovaly společně a podporovaly se navzájem.

IMC zdůrazňuje důležitost konzistentního a sjednoceného komunikačního poselství, které se šíří prostřednictvím různých médií a kanálů.

Integrované marketingové komunikace zahrnují několik hlavních prvků a aktivit, včetně:

  1. Reklama: Toto zahrnuje placenou reklamu v médiích, jako jsou televize, rádio, tisk, online reklama atd.

  2. Public relations (PR): PR se zaměřuje na vytváření pozitivního vnímání značky prostřednictvím mediálního pokrytí, vztahů s veřejností a událostí.

  3. Marketingová komunikace: Tuto kategorii tvoří různé formy komunikace s cílovými zákazníky, včetně e-mailového marketingu, sociálních médií, obsahového marketingu a dalších digitálních strategií.

  4. Propagace prodeje: Propagační aktivity, jako jsou slevy, kupóny a soutěže, které mají za cíl podpořit prodej produktů nebo služeb.

  5. Osobní prodej: Interakce mezi prodejci a zákazníky, které mohou zahrnovat prezentace produktů, jednání o cenách a uzavírání obchodů.

Zpět do obchodu