Co jsou to insights?

V marketingu se termín "insights" často používá k označení hlubšího porozumění zákazníkům, trhu nebo produktům. Insights jsou zpravidla hluboké poznatky získané z analýzy dat, výzkumu trhu nebo zkušeností z oblasti marketingu a obchodu. Tyto poznatky mohou být klíčovými informacemi pro vytvoření účinné marketingové strategie, produktového vývoje nebo komunikace s cílovou skupinou.

Zpět do obchodu