Co je to URL?

URL, což je zkratka pro Uniform Resource Locator, je webová adresa, která ukazuje, kde se nachází konkrétní soubor nebo stránka na internetu.

Je jedním z klíčových prvků světového webu a je základním způsobem, jak uživatelé přistupují k online zdrojům.

Níže je podrobný přehled o tom, co je URL a jak funguje.

Struktura URL

URL se skládá z několika částí, které společně určují, kde a jak přistupovat k online zdroji:

  1. Schéma: Schéma označuje protokol, který se používá k přístupu k zdroji. Nejběžnější schémata jsou "http" (HyperText Transfer Protocol) a "https" (HTTP Secure), ale existují i jiná, jako "ftp" (File Transfer Protocol) a "mailto" pro e-mailové adresy.

  2. Doménové jméno: Doménové jméno identifikuje webový server, na kterém je zdroj hostován. Doménové jméno může být IP adresa nebo lidsky čitelný název, jako je "google.com".

  3. Port: Port je volitelná část URL, která určuje, na kterém portu na serveru by měl být zdroj vyhledán. Pokud není port uveden, použije se výchozí port protokolu, jako je port 80 pro HTTP a port 443 pro HTTPS.

Zpět do obchodu