Co je to strategie vyzyvatele?

Strategie vyzyvatele je marketingová taktika, kterou popsal Philip Kotler, a která je typická pro firmy, jež nejsou lídry trhu, ale drží si druhé místo nebo jsou také významnými hráči. Hlavním cílem této strategie je zvýšit tržní podíl útokem na dominantního hráče trhu nebo na menší firmy v daném odvětví.

Strategie vyzyvatele je zaměřena na získání pozornosti a vyvolání akce u cílového publika. Cílem je přilákat pozornost a motivovat spotřebitele nebo jiné firmy k interakci s produkty nebo službami, které firma nabízí. Výhodou pro společnosti, které tuto strategii používají, může být zvýšení viditelnosti a uznání na trhu.

Tato strategie může zahrnovat riskantní taktiky, jako je přímý útok na tržního lídra, který může být spojen s vysokým rizikem, ale také s potenciálem vysokých zisků, pokud je útok úspěšný. Vyzyvatelé mohou rovněž cílit na firmy, které jsou sice velké, ale nemají dostatečné finanční prostředky nebo nezvládají svou práci efektivně​.

Tato taktika je založena na využití inovativních nebo agresivnějších marketingových a obchodních přístupů, které se snaží přetáhnout zákazníky od konkurence nebo rozšířit tržní prostor získáním nových zákazníků.

Zpět do obchodu