Co je to strategie vládce trhu?

Strategie vládce trhu, známá také jako strategie tržního vůdce, je marketingová strategie, kterou definoval Philip Kotler.

Jejím hlavním cílem je dosáhnout a udržet si pozici lídra na trhu, což implikuje, že společnost má největší tržní podíl ve svém odvětví​​.

Tato strategie se soustředí na tři hlavní oblasti:

  1. Rozšiřování celkového trhu: Vládce trhu se snaží o růst trhu jako celku, což může zahrnovat inovace produktů nebo rozšiřování použití produktu.

  2. Udržování tržního podílu: V prostředí stabilního trhu se vládce trhu snaží udržet svůj podíl proti konkurenci.

  3. Zvyšování tržního podílu: Pokud je to možné, vládce trhu může implementovat strategie zaměřené na získání většího podílu na trhu, často na úkor konkurence.

Klíčovou charakteristikou této strategie je schopnost kontrolovat podmínky v odvětví, což zahrnuje rozhodování o cenách a vytváření bariér pro vstup nových subjektů na trh. Vládce trhu může použít svůj vliv na trhu k určení cenových hladin nebo k nastavení standardů, které ostatním společnostem komplikují vstup do odvětví​.

Zpět do obchodu