Co je to marketingový mix?

Marketingový mix je soubor proměnných, které organizace může ovlivnit s cílem dosáhnout svých marketingových cílů.

Koncept marketingového mixu byl původně zaveden jako 4P, ale byl později rozšířen na modely 5P a 7P

Marketingový Mix 4P

 1. Product (Produkt):

  • Týká se toho, co firma nabízí na trhu. Zahrnuje nejen fyzický výrobek nebo službu, ale i hodnoty a výhody, které zákazníci získají z jeho používání.
 2. Price (Cena):

  • Týká se stanovení správné ceny pro produkt nebo službu, která zohledňuje náklady, konkurenci a hodnotu vnímanou zákazníky.
 3. Place (Místo):

  • Zahrnuje distribuční kanály a místa, kde zákazníci mohou zakoupit produkt nebo službu.
 4. Promotion (Propagace):

  • Týká se strategií, které firma používá k propagaci svého produktu a zvýšení povědomí o něm.

Marketingový Mix 5P (rozšiřuje 4P o následující bod)

 1. People (Lidé):
  • Týká se lidí zapojených do dodávky produktu nebo služby zákazníkům, včetně zaměstnanců, managementu a prodejců.

Marketingový Mix 7P (rozšiřuje 5P o následující body)

 1. Processes (Procesy):

  • Zahrnuje systémy a procesy, které umožňují efektivní dodání produktu nebo služby.
 2. Physical Evidence (Fyzický důkaz):

  • Zahrnuje všechny fyzické prvky, které zákazníci používají k hodnocení produktu nebo služby před, během nebo po nákupu, jako jsou obaly, prostředí prodejny nebo webové stránky společnosti.
Zpět do obchodu