Co je to kvalitativní výzkum?

Kvalitativní výzkum je metodologický přístup používaný ve vědě, sociologii, psychologii a marketingu k získání hlubšího porozumění a interpretaci subjektivních dat a názorů. Tento výzkumný přístup se zaměřuje na kvalitu informací spíše než na kvantitu a často používá techniky jako jsou rozhovory, pozorování, focus group diskuse nebo analýzu textu. Cílem kvalitativního výzkumu je odhalit vzory, motivace, postoje a chování lidí, což může být užitečné pro tvorbu strategií, produktů nebo služeb a pro lepší porozumění lidem a jejich potřebám.

Zpět do obchodu