Co je to komunikační audit?

Komunikační audit je systematický proces, který se používá k posouzení a hodnocení všech aspektů komunikace organizace. Jeho cílem je zjistit, jak organizace komunikuje s interními a externími cílovými skupinami, a identifikovat příležitosti k zlepšení této komunikace. Během komunikačního auditu se zkoumají různé komunikační kanály, zprávy, postupy a strategie, aby se posoudila jejich efektivita a konzistence.

Tento proces může zahrnovat analýzu interních dokumentů, rozhovorů s zaměstnanci a zákazníky, průzkumy veřejného mínění, a další metody sběru dat. Na základě výsledků komunikačního auditu mohou organizace vyvinout a implementovat strategie pro zlepšení své komunikace, což může vést ke zvýšení efektivity, konkurenceschopnosti a pověsti organizace na trhu.

Zpět do obchodu