Co je to kognitivní zkreslení?

Kognitivní zkreslení jsou systematické a opakující se chyby ve způsobu, jakým lidé myslí a rozhodují. Tyto zkreslení mohou vést k nesprávným úsudkům, rozhodnutím a interpretacím informací. Jsou to různé způsoby, jak naše mysl zkresluje objektivní skutečnost, například přesvědčení, že jsme vždy správní (efekt sebepotvrzení) nebo tendence upřednostňovat nedávné události (efekt dostupnosti). Kognitivní zkreslení hrají důležitou roli v psychologii a chování lidí, a také mají významný dopad na marketing a reklamu, protože ovlivňují způsob, jakým lidé vnímají a reagují na marketingové podněty.

Zpět do obchodu