Co je to geomarketing?

Geomarketing je marketingová praxe, která využívá geolokační informace o spotřebitelích k tomu, aby se zlepšila analýza, distribuce, propagace a prodej produktů či služeb.

Geolokační data se dají získat z různých zdrojů, jako jsou GPS zařízení, mobilní telefony, online mapy nebo sociální média.

Využívá geografické informace jako základ pro rozhodování a plánování marketingových strategií. To může zahrnovat:

  • Cílení reklamy: Reklamy se zobrazují spotřebitelům na základě jejich aktuálního umístění nebo na místech, která mají navštívit.
  • Optimalizace prodejní sítě: Rozhodování o tom, kde otevřít novou prodejnu nebo službu, na základě analýzy populace a konkurence v určitých geografických oblastech.
  • Lokalizovaný marketing: Přizpůsobení marketingových zpráv a reklam kultuře a jazyku v konkrétní geografické oblasti.
  • Plánování distribuce: Efektivní rozmístění zdrojů a zboží tak, aby bylo dosaženo optimálního pokrytí zákazníků s ohledem na geografické umístění.
Zpět do obchodu