Co je to Customer churn?

Customer churn, známý také jako attrice zákazníků, je situace, kdy zákazníci opouštějí určenou společnost nebo poskytovatele služeb a přestávají využívat jejich produkty nebo služby. Je to důležitý ukazatel pro společnosti, protože vyšší míra churnu může znamenat ztrátu příjmů a zákazníků. Churn může být způsoben různými faktory, jako jsou neuspokojivé zkušenosti zákazníků, konkurence, cenová politika nebo změna potřeb a preferencí zákazníků.

Společnosti se snaží minimalizovat churn prostřednictvím strategií zlepšení zákaznického servisu, programů loajality a personalizovaných nabídek. Je důležité sledovat a řídit churn, aby se udržela a rozvíjela zákaznická základna.

Zpět do obchodu