Co je to Advertiser-funded programming?

Advertiser-funded programming (AFP) je model financování televizních nebo rozhlasových programů, při kterém inzerent (reklamní společnost) zcela nebo částečně financuje produkci pořadu, a získává tak právo spojit svou značku s určitými hodnotami a zážitky prostřednictvím této televizní produkce​.

Často zahrnuje přímý vstup klienta (inzerenta) do vývoje obsahu, což může zahrnovat finanční příspěvky, kreativní příspěvky, nebo poskytnutí přístupu k talentům nebo událostem, se kterými má klient stávající vztah​​.

Inzerent se podílí na financování výroby, vývoje nebo distribuce konkrétního televizního programu, přičemž je možné hledat jednoho nebo více sponzorů pro daný program​.

AFP také může zahrnovat situace, kdy se značka podílí na vývoji nápadu s vysílatelem nebo producentem a buď úplně nebo částečně financuje tento obsah​​.

 

Výhody AFP:

  1. Zvyšuje prodej
  2. Informuje zákazníky
  3. Buduje dobré jméno
  4. Rozšiřuje základnu publika
  5. Vzdělává publikum

 

Zdroje článku:

Advertiser-funded programming - Wikipedia [online]. [cit. 29. 12. 2023]. Dostupné z: https://en.wikipedia.org/wiki/Advertiser-funded_programming

Afp and placement [online]. [cit. 29. 12. 2023]. Dostupné z: https://corporate.uktv.co.uk/commissioning/article/afp-and-product-placement/

 

Naše služby:

Zpět do obchodu