Co je Antispamový zákon?

Antispamový zákon, č. 480/2004 Sb., reguluje šíření obchodních sdělení ve snaze chránit občany před nechtěnou elektronickou poštou (spamem).

Zákon se zaměřuje především na elektronickou komunikaci, kde obchodní sdělení zahrnují jakékoli zprávy zaměřené na přímou či nepřímou podporu podnikání, a týká se zasílání těchto sdělení prostřednictvím elektronických služeb jako je e-mail nebo mobilní telefon.

Předpisy neplatí pro obchodní sdělení zasílaná prostřednictvím tradiční pošty nebo jiných doručovatelů.

 

Zdroje článku:

480/2004 Sb. Zákon o některých službách informační společnosti [online]. [cit. 23. 01. 2024]. Dostupné z: https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2004-480

Zákon č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti | MPO [online]. [cit. 23. 01. 2024]. Dostupné z: https://www.mpo.cz/cz/e-komunikace-a-posta/postovni-sluzby/sluzby-informacni-spolecnosti/zakon-c--480-2004-sb---o-nekterych-sluzbach-informacni-spolecnosti--84535/

 

Naše služby:

Hledáte inspiraci? Přečtěte si náš SEO slovník pojmů nebo Marketingový slovník pojmů. 

Zpět do obchodu